KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

Nie masz czasu na chodzenie do urzędów,
Nie wiesz jak załatwić formalności,
Przeraża Cię ilość formularzy i dokumentów do złożenia i wypełnienia,
Gubisz się w procedurach,

to -

Jesteś we właściwym miejscu! 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

TWÓJ ZAUFANY I SKUTECZNY PEŁNOMOCNIK

PEŁNOMOCNIK TWOJEJ FIRMY 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

załatwi sprawy urzędowe za Ciebie lub za Twoją firmę;

Ty spokojnie poczekasz na właściwe dokumenty i zezwolenia. 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

TWÓJ ZAUFANY I SKUTECZNY PEŁNOMOCNIK

PEŁNOMOCNIK TWOJEJ FIRMY 

Warszawa: Pekin: Kijów:

Dane kontaktowe

 Kancelaria Prawna

Immigration Service 

Justyna Wasita

biuro@immigration.com.pl

facebook

tel. kom. 505 169 301 

 
 

O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Wydane na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MZ z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego UE


Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium RP


Rozporządzenie MSWiA z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej


Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca


Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.