KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

 您没有时间亲身前往政府机关,
您不知如何解决相关手续,
相关手续和待提交及填写的文件数量繁多让您感到无力,
在程序中迷失方向

那么-

您就在正确的地点!

 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

值得您信赖且有效率的代理人

您公司的代理人  

 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

为您或您的公司解决公务;

您安适地等待相关文件和许可。

 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

值得您信赖且有效率的代理人

您公司的代理人
 

Warszawa: Pekin: Kijów:

联系资料

法律咨询

Immigration Service

优思蒂娜·法西塔
(Justyna Wasita)

biuro@immigration.com.pl

facebook

 手机号   505 169 301

 
 
 

Wydane na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Wydane na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MZ z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego UE


Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium RP


Rozporządzenie MSWiA z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej


Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca


Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.