KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

У Вас немає часу на те, щоб ходити по різних установах,
Ви не знаєте, як улагодити формальності,
Вас лякає кількість бланків і документів, які необхідно заповнити та подати ,
Ви почуваєтесь розгублено через кількість різноманітних процедур,
Тоді Вам саме до нас!

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

залагодить Ваші службові справи чи справи Вашої фірми

А Ви зможете спокійно чекати на необхідні документи та дозволи

 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

Ваш надійний та успішний представник

Представник Вашої фірми 

 

KANCELARIA PRAWNA IMMIGRATION SERVICE JUSTYNA WASITA

ВАШ НАДІЙНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ПРЕДСТАВНИК ВАШОЇ ФІРМИ  

 

Warszawa: Pekin: Kijów:

Контактні дані

Юридична консультація

Immigration Service 

Юстина Васіта

biuro@immigration.com.pl

facebook

моб. тел.  505 169 301 

 
 

Wydane na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Wydane na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MZ z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie PRM z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców


Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego UE


Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium RP


Rozporządzenie MSWiA z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej


Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca


Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.